Untitled Document

Word Cleanup Day

Penanganan Sampah Di Kali Gelis Kab. Kudus

Word Cleanup Day

Penanganan Sampah Di Desa Gembong Kab. Pati

Skema Rilis Air Irigasi

Tanggal : 12 Nov 2019   Jam : 06:00

Volume:
205 jt m³

elv: 76.72 m

40 m³/dt

Wd.Kedungombo

S.Serang

Bd.Sidorejo

1.5 m³/dt

S.Lanang

Bd.Lanang

38.65 m³/dt

Bd.Sedadi

14.07 m³/dt

35.20 m³/dt

S.Serang

S.Lusi

Bd.Dumpil

Bd.Klambu

21.06 m³/dt

0 m³/dt

8.03 m³/dt

13.30 m³/dt

PB.Wilalung

S.Juwana

S.Wulan