Untitled Document

Word Cleanup Day

Penanganan Sampah Di Kali Gelis Kab. Kudus

Word Cleanup Day

Penanganan Sampah Di Desa Gembong Kab. Pati

Skema Rilis Air Irigasi

Tanggal : 05 Dec 2019   Jam : 06:00

Volume:
99.80 jt m³

elv: 70.23 m

40 m³/dt

Wd.Kedungombo

S.Serang

Bd.Sidorejo

3.5 m³/dt

S.Lanang

Bd.Lanang

42.63 m³/dt

Bd.Sedadi

14.61 m³/dt

25 m³/dt

S.Serang

S.Lusi

Bd.Dumpil

Bd.Klambu

16.03 m³/dt

0 m³/dt

6.01 m³/dt

10.32 m³/dt

PB.Wilalung

S.Juwana

S.Wulan