Untitled Document

Word Cleanup Day

Penanganan Sampah Di Kali Gelis Kab. Kudus

Word Cleanup Day

Penanganan Sampah Di Desa Gembong Kab. Pati

Skema Rilis Air Irigasi

Tanggal : 03 Jul 2020   Jam : 06:00

Volume:
365 jt m³

elv: 82.40 m

0 m³/dt

Wd.Kedungombo

S.Serang

Bd.Sidorejo

0 m³/dt

S.Lanang

Bd.Lanang

0 m³/dt

Bd.Sedadi

3.44 m³/dt

4 m³/dt

S.Serang

S.Lusi

Bd.Dumpil

Bd.Klambu

8.05 m³/dt

0 m³/dt

0 m³/dt

5.09 m³/dt

PB.Wilalung

S.Juwana

S.Wulan