Untitled Document

Word Cleanup Day

Penanganan Sampah Di Kali Gelis Kab. Kudus

Word Cleanup Day

Penanganan Sampah Di Desa Gembong Kab. Pati

Skema Rilis Air Irigasi

Tanggal : 29 May 2020   Jam : 06:00

Volume:
448 jt m³

elv: 84.70 m

0 m³/dt

Wd.Kedungombo

S.Serang

Bd.Sidorejo

2 m³/dt

S.Lanang

Bd.Lanang

0 m³/dt

Bd.Sedadi

10.05 m³/dt

0 m³/dt

S.Serang

S.Lusi

Bd.Dumpil

Bd.Klambu

20.14 m³/dt

18 m³/dt

6.56 m³/dt

8.08 m³/dt

PB.Wilalung

S.Juwana

S.Wulan