Untitled Document

Word Cleanup Day

Penanganan Sampah Di Kali Gelis Kab. Kudus

Word Cleanup Day

Penanganan Sampah Di Desa Gembong Kab. Pati

Skema Rilis Air Irigasi

Tanggal : 16 Jan 2020   Jam : 06:00

Volume:
151 jt m³

elv: 73.85 m

0 m³/dt

Wd.Kedungombo

S.Serang

Bd.Sidorejo

0 m³/dt

S.Lanang

Bd.Lanang

0 m³/dt

Bd.Sedadi

0 m³/dt

3.20 m³/dt

S.Serang

S.Lusi

Bd.Dumpil

Bd.Klambu

6.08 m³/dt

0 m³/dt

0 m³/dt

3.14 m³/dt

PB.Wilalung

S.Juwana

S.Wulan